Upphandling

Varje år gör den offentliga sektorn i Sverige inköp för uppskattningsvis 634 miljarder kronor. Offentliga inköp regleras genom upphandlingslagstiftning som i sin tur bygger på EU-direktiv. En myndighet måste alltid följa upphandlingslagstiftningen, det gäller både i ordinarie verksamhet och i EU-finansierade projekt.

Arbetsförmedlingen har en egen intern stödfunktion vid upphandling och vi rekommenderar att ni vänder er till Enheten Upphandling när ni planerar upphandling inom ett EU-finansierat projekt. Denna hemsida ger ett stöd till Arbetsförmedlingens personal vad gäller avrop av utvärderare i EU-fondsprojekt. Personer som arbetar på Arbetsförmedlingen är välkomna att ta kontakt med oss på Ledningsstaben (Internationella enheten) för stöd i denna process. Det är dock ni själva som ansvarar för att fylla i mallen. Ni hittar vår kontaktinformation under Kontakta oss.

För mer information om upphandling rekommenderar vi www.konkurrensverket.se och www.upphandlingsmyndigheten.se.