Progress – tidiga möten

Arbetsförmedlingens projekt Progress – tidiga möten delfinansieras av EU-kommissionens program för sysselsättning och social innovation EaSi under delen som kallas Progress. Syftet med projektet är bland annat att utvärdera om tidiga och tätare möten mellan förmedlare och arbetssökande leder till arbete eller studier i ökad utsträckning.