Jämställd etablering

Syftet med Jämställd etablering är att öka utrikesfödda kvinnors sysselsättningsgrad, idag och imorgon. Tillvägagångssättet är att pröva de insatser som utifrån forskning verkar mest lovande, men samtidigt har potential att implementeras i större skala, och genomföra projektet på ett sådant sätt att det blir möjligt att veta om insatserna verkligen haft önskad verkan.

Målgrupp: Nyanlända / Metod: Matchningsmetoder

 Progress – tidiga möten

Arbetsförmedlingens projekt Progress – tidiga möten delfinansieras av EU-kommissionens program för sysselsättning och social innovation EaSi under delen som kallas Progress. Syftet med projektet är bland annat att utvärdera om tidiga och tätare möten mellan förmedlare och arbetssökande leder till arbete eller studier i ökad utsträckning.

 Ung framtid

Arbetsförmedlingens projekt Ung framtid vänder sig till personer mellan 16 och 29 år. Ungdomarna får stöd i att komma vidare till till studier eller arbete genom intensifierad matchning. I projektet arbetar Arbetsförmedlingen också med fokus på arbetsgivare. Ung framtid startade 2014 efter att Arbetsförmedlingen och Svenska ESF-rådet fått i uppdrag av regeringen att påbörja ett projekt inom ramen för EU:s sysselsättningsinitiativ för unga.

 Mirjam

Projekt Mirjam är ett ESF-projekt med jämställdhetsinriktning som vänder sig till nyanlända kvinnor i etableringsuppdraget som står långt från arbetsmarknaden. Målet med projektet är att finna metoder och vägar som bidrar till att korta tiden från ankomst till utbildning och arbete.

Målgrupp: Nyanlända / Metod: Kartläggningsmetoder