Ung komp

Syftet med Ung komp var att bryta och förebygga långtidsarbetslöshet hos unga. Det skedde genom ett nära samarbete med kommuner i multikompetenta, samlokaliserade team. Målet var att en större andel skulle börja arbeta eller studera, jämfört med en likvärdig grupp som inte deltagit i projektet. Ung komp skulle också öka förtroendet för Arbetsförmedlingen och effekten av myndighetens insatser.

Målgrupp: Ungdomar / Metoder: Matchningsmetoder, Samverkan