Ung framtid

Arbetsförmedlingens projekt Ung framtid vänder sig till personer mellan 16 och 29 år. Ungdomarna får stöd i att komma vidare till till studier eller arbete genom intensifierad matchning. I projektet arbetar Arbetsförmedlingen också med fokus på arbetsgivare. Ung framtid startade 2014 efter att Arbetsförmedlingen och Svenska ESF-rådet fått i uppdrag av regeringen att påbörja ett projekt inom ramen för EU:s sysselsättningsinitiativ för unga.