Ung framtid

Arbetsförmedlingens projekt Ung framtid vände sig till personer mellan 16 och 29 år. Ungdomarna fick stöd i att komma vidare till studier eller arbete genom intensifierad matchning. I projektet arbetade Arbetsförmedlingen också med fokus på arbetsgivare. Ung framtid startade 2014 efter att Arbetsförmedlingen och Svenska ESF-rådet fått i uppdrag av regeringen att påbörja ett projekt inom ramen för EU:s sysselsättningsinitiativ för unga.