Kontakta oss

Denna sida ägs och förvaltas av Arbetsförmedlingens Ledningsstab (Internationella enheten). www.projekteffekter.se är en kommunikationskanal som ska bidra till att fler av myndighetens EU-fondsprojekt blir utvärderingsbara med ett särskilt fokus på att öka andelen effektutvärderade projekt.

Evidensbaserade EU-fondsprojekt 2014-2020

Den här sidan skapades av projektet Evidensbaserade EU-fondsprojekt 2014-2020. Projektet har två delar, del 1 hade målet att skapa en modell för att göra EU-fondsprojekt, där Arbetsförmedlingen är projektägare, utvärderingsbara. Del 2 går ut på att göra en effektutvärdering av Arbetsförmedlingens projekt Ung framtid.

Del 1, där en modell för utvärderingsbara projekt skapas, avslutades i december 2017. Denna modell med tillföljande stödmaterial illustreras via hemsidan ni nu besöker. Arbetsprocessen och strukturen syftar till att göra EU-fondsprojekt, där Arbetsförmedlingen är projektägare, utvärderingsbara. Genom projektet Evidensbaserade EU-fondsprojekt 2014-2020 upparbetas ett system för effektutvärdering av EU-finansierade projekt. Målet på längre sikt är att genom att öka kvalitén i alla utvärderingar och öka antalet effektutvärderingar säkerställa att myndighetens EU-fondsprojekt bidrar till utvecklingen av ordinarie verksamhet och därmed bidra till utvecklingen av arbetsmarknadens funktionssätt.

Del 2 av projektet fortsätter under hela 2018 och består av en effektutvärdering av Arbetsförmedlingens projekt Ung framtid. Projektet, som delfinansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska socialfonden, kan du läsa mer om här. Målet med effektutvärderingen är att påvisa om, och i vilken utsträckning, de insatser som Ung framtid innehåller har lett till en förbättring av arbetsmarknadssituationen för ungdomar som har tagit del av projektet.

Ledningsstaben – Internationella enheten

Om ni önskar komma i kontakt med oss som administrerar www.projekteffekter.se är ni välkomna att kontakta oss på internationella@arbetsformedlingen.se, vänligen döp e-postmeddelandet till ”Projekteffekter.se”. Vi förmedlar även eventuella frågor till Analysavdelningen. Vänligen notera att hemsidan och våra stödfunktioner vänder sig till Arbetsförmedlingens personal.

Läs mer om Internationella enheten och vårt arbete med EU-fonder på Arbetsförmedlingens hemsida. Internationella enheten är en intern stödfunktion till Arbetsförmedlingens kontaktpersoner för frågor som rör EU-fonder och vi kan även bistå externa aktörer med kontakter in till Arbetsförmedlingen när ni vill presentera er projektidé.

För generella frågor om EU-fonder och EU-projekt hänvisar vi till respektive ansvarig myndighet för fonderna.