Besvara våra korta frågor och få snabb återkoppling kring olika utvärderingsaspekter. Det är ett enkelt verktyg som ger återkoppling på dina projektidéer, men ska inte ses som ett test och svaren ska inte heller ses som en bekräftelse eller beslut av ditt projekts utvärderingsbarhet.

Det är bra att svara på frågorna i ett tidigt stadium och få en bild av nödvändiga justeringar som kan behöva göras redan i ett tidigt skede i planeringen av ditt projekt.  

 

 

Arbetssätt (6 frågor)

 • 1. Är insatsen ny?

 • 2. Vad består insatsen (det nya arbetssättet) av?

 • 3. Har insatsen tidigare använts riktad mot samma målgrupp för att lösa liknande problem?

 • 4. Kommer projektets innehåll se likadant ut över hela projektperioden och över alla kontor/regioner eller kommer projektinnehållet att skilja sig åt beroende på tid/geografisk område?

 • 5. Kommer projektet bestå av en insats eller många olika insatser?

 • 6. Kan man kontrollera att endast projektets deltagare får ta del av projektinnehållet?

Målgrupp och deltagare (5 frågor)

 • 1. Har insatsen en tydligt definierad målgrupp med attribut eller egenskaper som kan följas i data?

 • 2. Var finns informationen som definierar målgruppen registrerad?

 • 3. Hur många deltagare beräknas ingå i projektet och faktiskt genomgå insatsen totalt sett?

 • 4. Hur kommer deltagare i projektinsatsen att väljas ut?

 • 5. Finns det andra projekt igång som riktar sig mot samma målgrupp på samma kontor under den aktuella tidsperioden?

Utfall (1 fråga)

 • Kan de effekter insatsen tänkts ge hittas i registerdata, alltså kan utfallet vi är intresserade av observeras i data?