Denna sida drivs av Internationella enheten på Arbetsförmedlingens Ledningsstab och vänder sig till anställda i myndigheten som planerar att starta ett EU-finansierat projekt. Andra är välkomna att inspireras av informationen på hemsidan men stödfunktionerna är endast till för Arbetsförmedlingen.

 

För dig som ska starta ett EU-projekt

Besvara våra frågor och se om ditt EU-projekt går att effektutvärdera. Testet är ett enkelt sätt att gå igenom områden som är viktiga för effektutvärdering. Du kan därefter klicka på se ditt resultat och få direkt feedback kring dina svar. Lycka till!

Så arbetar vi

Arbetsförmedlingen är en viktig aktör i flera EU-fonder och program. Vi driver och medfinansierar projekt, deltar i projektens styrgrupper och bidrar med kunskap och kompetens på flera olika områden.

Läs mer om vårt arbete